Dubská vlečka

V rámci aktivit spolku jsme se zajímali o možnosti zprovoznění nevyužívané vlečky skláren v Dubí. Podmínkou opětovného zprovoznění vlečky je zpracování revizí v rámci této vlečky, zejména mostů. V rámci obchodního jednání, kterého se zúčastnili i zástupci našeho spolku, byla diskutována problematika vlastnické struktury vlečky v Dubí a otázky ohledně jejího provozovatele. Možnost dovozu materiálu do skláren O – I manufacturing Czech Republic, a.s., včetně větve vlečky firmy Sklo Union a.s., je v současné době reálná. Prozatím sice vlastník vlečky neuvažuje o možnosti investice do chybějících revizí mostních konstrukcí a menších oprav kolejiště, avšak v případě podpisu smlouvy o dodávce materiálu do skláren po železnici, včetně zajištění financování tohoto projektu, může dojít k přehodnocení tohoto postoje. Závěrem pro Spolek lokálních drah bylo konstatování, že vlečku lze relativně jednoduchým způsobem uvést v krátké době do provozuschopném stavu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *