historie, současnost a budoucnost lokálních drah

V průběhu října proběhla první debata na téma budoucnosti železniční dopravy na Teplicku. Součástí debaty byla nejen prezentace celkového pojetí hromadné dopravy, ale i ohlédnutí do historie, představení moderních technologických prvků železniční dopravy a dopravních prostředků, a rovněž představení projektu Teplické meziměstské železnice (TEMMŽE).

Mezi přítomnými pořadateli a hosty byli mj. Adam Souček – zastupitel města Teplice, Michal Cuc – předseda spolku lokálních drah, Tomáš Pelcman – autor projektu TEMMŽE, a vzácný host – docent z fakulty dopravní ČVUT a vedoucí tamního dopravního sálu doc. Ing. Martin Leso Ph.D.

V rámci prezentací došlo na seznámení se zajímavou historií místních železničních a tramvajových drah. Účastníci si mohli udělat obrázek o tom, jak významné byly v minulosti na Teplicku železniční tratě i vlečky, a jak postupně ztrácely na významu s rozvojem automobilismu a transformací průmyslu. Tím jsme přešli z minulosti do současnosti, obrazně v duchu hesla „Co nám život vzal“, tedy rozvoj individuální automobilové dopravy. Namátkou – poškozování životního prostředí dopravními zácpami, bezprostřední ohrožení zdraví obyvatelstva emisemi i hlukem, sociální aspekty rozvoje automobilismu, vysoké náklady na silniční infrastrukturu, nebo požadavky na nové zábory území, případně znehodnocení území přilehlého k hlavním silničním tahům – to vše je daň za jednostranný rozvoj silniční dopravy.

Doc. Leso seznámil přítomné s moderními trendy v železniční dopravě. Ve své přednášce vyzdvihnul zejména možnosti lepšího zabezpečení tratí včetně železničních přejezdů, řeč byla také o moderních dopravních prostředcích, o možnostech autonomního řízení dopravních prostředků a o jejich moderní lehké konstrukci, umožňující lepší akceleraci a tím i zkrácení jízdních dob mezi zastávkami.

Následovalo představení moderního projektu Teplické meziměstské železnice. Projekt sleduje možnost využití stávající nevyužívané železniční infrastruktury v kombinaci s dostavbou nových tratí, vedoucích až do samotného centra Teplic – Alejní ulice. Součástí stavby by byla výstavba jednoduchých zastávek v obsluhovaném území Duchcova, Dubí, Krupky, Novosedlic, Proboštova, Újezdečku, Úpořin, Bystřan a Teplic, tj. i na tzv. „Kozí dráze“, vedoucí od Unčína do Oldřichova u Duchcova. Součástí projektu je ale i hlavní trať mezi Teplicemi a Duchcovem, využití tamější vlečky, vlečky Dubské (viz další popis níže), a dále trati do Českého středohoří ve směru do Žalan.

Celý projekt byl následně představen i ve Výboru pro dopravu a smart city města Teplice v rámci schvalování plánu udržitelné mobility (PUNM). http://www.mobilita-teplice.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *