Kontakt

Kontakt: Spolek lokálních drah – Teplicko, z.s., Moldava 155, 417 81 Moldava, IČ: 0693735

Předsednictvo spolku:

Michal Cuc

Adam Souček

Tomáš Tužín

Andy Primusová

Příznivci:

Michal Tétauer, předseda petičního výboru –   Petice Záchrana trati 097

Tomáš Pelcman, tvůrce projektu TEMMŽE