Spolek lokálních drah na předvolební debatě v Děčíně

Spolek se zúčastnil předvolební debaty před konáním komunálních voleb v Děčíně, zde vyjádřil obavu zda děčínští zastupitelé debatami nad zamýšlenou stavbou přivaděče z dálnice D8 přes město si nepřitahují kamiony do města namísto toho, aby je odváděli mimo město. Ano doprava nákladní automobilová je problém, i proto se ptali zástupci SLD-Teplicko kandidátů, zda-li pak by se neměl obnovit provoz na železniční trati z Děčína do Oldřichova u Duchcova, která sloužila k provozu nákladních vlaků běžně a mohla tak nahradit stovky kamionů dopravující například písek do teplických skláren. Takzvaná Kozí dráha je navíc potenciálem dalších možností lokálních drah, tak aby se obyvatelé Děčína mohli dostat přímo do centra městě rychlodráhou a možná se dostat z jedné části města do úplně opačné.

Nyní po volbách můžeme s klidem kostatovat, že právě zvolení zastupitelé by o těchto možnostech příměstské dopravy a zdejších lokálek měli být spíše informováni, protože při debatě jsme se žádných odpovědí nedočkali. Spolek pro tuto činnost „osvěty“ již vedl diskuze s teplickými budoucími zastupiteli a hosty, proto v této činnosti bude pokračovat i v budoucnu.

Dubská vlečka

V nedávných týdnech byla prezntována mnohým veřejným činitelům vize dopravního systému Teplické příměststké železnice TEMMŽE, k tomuto ambicioznímu smysluplnému plánu však jdou naproti některé kroky k postupnému rušení tratí. Nemluvě o Kozí dráze, jde též o Dubskou vlečku, která by byla využita  pro osobní dopravní obslužnost do zastávky Dubí-gymnázium.

Vlečka však je na odpis z pohledu majitele vlečky, ačkoli technický stav vlečky je v pořádku s vyjímkou malých drobností na trati. Chybí jediné, revize mostu přes E55. Spolek zjišťoval a zjistil. Revizi by se i s malými náklady podařilo získat. Pokud byste snad někde slyšely, že se vlečka má rušit, byla by to holá zbytečnost, jen kvůli chybějící revizei mostu…..

Jednání Kraj

Ihned po jednání Vlády ČR dne 11.4. a informování Danem Ťokem o neobnovení provozu na trati 097 proběhlo jednání zástupců SLD-Teplicko, z.s. na Krajském úřadě Ústeckého kraje s radním pro dopravu Jaroslavem Komínkem i inženýry Jeřábkem a Froňkem z odboru dopravy.
Opravdu nelíbivá slova zazněla nejen na adresu minstra dopravy, který zdůrazňuje nesmyslně přemrštěné částky pro obnovu úseku daného sesuvem i neekonomičnost návratnosti. Ze slov ministra dopravy není ani trochu zřejmé že zvažuje přezkoumání projektu, že by stavba mohla stát méně než 1 mld. korun  nemluví a slovem se neznmíní ani o tom,                     že železnice má též jiné výhody než jen mít ekonomickou návratnost.
Je snad nějaká silnice III. třidy návratná?
Radní Komínek zároveň vyposlechl záměry Spolku lokálních drah k nezávislému přezkoumání projektu i záměry rozvíjet lokálky v Ústeckém kraji obecně. Zjména s důrazem na uplatnění nejmodernějších technologií, které by vedly i k vytoužené ekonomičnosti, jen se dostat k příležitosti.
Příležitost se nepřibližuje ani v případě Kozí dráhy, kde se pohybujeme            v začarovaném kruhu. Pro zprovoznění trati je povinná SŽDC činit ntné opravy k zabezpečení provozu na trati dle zákona,
ta však nečiní. Navíc tvrdí, že nebude tak činit, dokud kraj neobjedná dopravu. Doprava na trati se však dle platných legislativních podmínek   může vvysoutěžit pouze na zprovozněné trati. A tak stále dokola omýláme tu potřebu někde začít
To vše přes přízeň většiny Obcí podél trati. Jediná cesta však je opět na Ministerstvu dopravy. Dokud MD nenařídí práci na Kozí dráze její podřízená společnost SŽDC, nic zřejmě neprovede. Ač cena za zprovoznění dráhy není zdalaka tak vysoká, jak se mluví v mediích.
Dle slov pana Komínka Kraj, i kdyby mu dráha byla nabídnuta, dráhu nepřevezme.
Kraj má omezené prostředky, které jsou nezbytné zejména v jiných odvětvích.

Má dojem, že ti kteří za nás rozhodují na kraji a řeší problematiku v ríámci samosprávy chápou že není rozhodující slovo jen ekonomičnost provozu a chápou železniční síť jako zejména páteř dopravního systému, která může velmi výrazně odlehčit městům,
tak jak tomu nastává u města v Prahy, Brna, Ostravy a většiny vyspělých měst v Evropě.

Jinak tomu však je na centrální úrovni, nevím zda výše uvedeným konáním Vlády ČR nám všem Bude líp!

Neobnovit 097 = výsledek voleb do Parlamentu 2017?

Dne 11. dubna předkládá ministr dopravy DAN ŤOK při jednání  Vlády ČR      Informace o neobnovení železniční tratě Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách poškozené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a ukončení činnosti pracovní skupiny ustanovené vládou v souvislosti s havarijní situací způsobenou tímto sesuvem.

Tedy návrh, který v roce 2015  nemyslitelný pro tehdejšího ministrafinancí Andreje Babiše i zmíněného Dana Ťoka, alespoň dle tehdejší komunikace s petičním výborem, který tehdy sehnal přes 5000 podpisů  pro rekonstrukci úseku Dobkovičky – Radejčín, se nyní se stává realitou.

V nedávné době byla publikovaná informace ve věci rozhodnutí ministerstva dopravy neobnovit poškozený úsek tratě 097 v blízkosti obce Dobkovičky, který byl poškozený vlivem sesuvu zeminy, vyvolaného naprosto neodpovědným trasováním dálnice D8

Takhle to už má zůstat? Co by tomu řekli politici i stavbaři v 19. st.?

sesuvným územím, které byť bylo mnoho desetiletí stabilizováno, tak rozsáhlá stavba dálnice jeho stabilitu výrazně narušila. Stabilizaci svahu by tedy mělo relaizovat ŘSD s pomocnou rukou SŽDC.

Odstranění škody na trati 097 by podle dostupných údajů vyžadovalo částku cca 200 milionů v roce 2016. Předchozí vláda B. Sobotky se zavázala tuto vyvolanou škodu na železniční trati uhradit. Poté byla údajně připravována projektová dokumentace sanace sesuvu a obnovy dráhy.                      Na rozdíl od intenzivního informování ve věci zprovoznění dálnice D8 bylo kolem projektu obnovy tratě až podezřelé ticho. Mezitím Vláda s velkou slávou otevřela dálnici D8. Výsledkem dlouhého mlčení po volbách už byla publikace naprosto neúnosných nákladů v řádu mezi dvěma až třemi miliardami Kč, jejichž jediným cílem bylo obratem rozhodnout o nerealizaci nutné opravy.

Na základě vážného podezření z účelovosti celého tohoto postupu požadujeme následující –

  1. Projekt obnovy tratě v první fázi omezit výlučně na poškozený úsek v délce 200 m, s předpokládaným nákladem na opravu 200 mil. Kč.
  2. Údajné náklady na sanaci dalšího úseku tratě ohroženého možným sesuvem jsou čistě fiktivní. Trať tímto sesuvným územím vede 115 let, bez větších potíží. Možné jsou 2 scénáře vývoje – území se buď jako celek stabilizuje a tudíž žádná další sanace nebude vůbec potřeba, nebo se další sesuvy dají do pohybu, a potom se i po případném zrušení trati budou muset se stejným nákladem okamžitě sanovat, jinak by znovu ohrozily níže položenou dálnici. V obou variantách možného vývoje se tak rušením tratě naprosto nic neušetří. Požadujeme tyto náklady v rámci nákladů na obnovu tratě vůbec nezahrnovat.
  3. Náklady na další modernizaci dráhy (nová výhybna, přejezdy atd.) nemá smysl spojovat se současnými náklady na sanaci sesuvu. Případnou modernizaci lze provést kdykoliv později. Požadujeme tyto náklady nezahrnovat v této fázi prací.

Sám materiál předkládaný do vlády má hrubě manipulativní charakter. Operuje současně nákladem na náročnou modernizaci dráhy, a k tomuto číslu dokládá původní počty cestujících na nemodernizované trati před sesuvem. Tato kombinace však nemůže nastat! Buď trať nebude velkoryse modernizována, a proběhne jen levná oprava – potom lze uvažovat s návratem původního množství cestujících, nebo bude trať velkoryse rekonstruována, a potom by se mělo množství cestujících výrazně zvýšit. Co tedy platí?

Slučování vysokých nákladů na případnou modernizaci s množstvím cestujících na původní (nemodernizované) trati je účelovým argumentem v neprospěch její obnovy, což lze nakonec konstatovat na základě výše uvedených faktů o celém vládním materiálu. Nanejvýš podezřelé je i to, jak údajné práce na dokumentaci obnovy tratě trvaly mnoho let, tak projednání záměru zrušení tratě probíhá téměř v utajení a doslova bleskovým tempem.

Autor, Tomáš Tužín

Jednání starostů podél Kozí dráhy

Dne 22.února se uskutečnilo jednání starostů podél Kozí dráhy Děčín-Odlřichov u Duchcova.
Jednání se uskutečnilo na podnět senátora Doubravy se kterým Spolek lokálních drah a odborná veřejnost (zástupci dopravců, akademiků)
již předem diskutovala ohledně možností zrporovoznění na Kozí dráze, která se jeví jako ideální pro efektivní provoz osobní a možná i nákladní dopravy. Zástupce akademiků Doc. Martin Leso představuje
kapacitu v oboru zabezpečovacícho zařízení na železnici a představil, že by byla možná i realizace nejmodernějších zabezpečvacích prvků v součinnosti s lehkými nejnovějšími železničními vozidly, které by pro trať znamenali podobný vývoj jako u autonomních siličních vozidel.

Příklad moderních zabezpečovacích zařízení vhodných pro lokálky

Vždyť na železnici je realizace autonomie dopravních prostředků o mnoho jednodušší než na silnici.

Starostové z obcí diskutovali nejen pravděpodobnost realizace projektu, ale zejména význam trati z hlediska dopravní obslužnosti a turistického potenciálu. Schůzka potvrdila memorandum schváleného všemi Obcemi v roce 2009 o nutnosti znovu oteření trati pro dopravní obsluhu. Některé Obce však zdůraznili, že názor nemusí být jednotný v rámci všech zastupitelstev,
tato obava je zjevná zejména u města Děčín, kde starostka výslovně vyjádřila, že prospěch projektu nebude prosazovat. Dle spolku se jedná o možný koflikt se zájmy o zřízení cyklostezky nebo dálničního přivaděče k městu Děčín.

Existující smlouva mezi SŽDC a SFDI potvrzuje, že se o Kozí dráhu má SŽDC starat

V rámci schůzky se potvrdilo správné rozhodnutí oslovit Obce k vyjádření nesouhlasu záměru ÚPDI (Úřad pro poskytování dopravní infrastruktury) k uvržení trati do dlouhodobé výluky, která by znamenal zrušení
povinnosti napalňování smlouvy, která SŽDC (Správce železniční a dopravní cesty) povinnuje se o Kozí dráhu do dnes starat, tak aby byla provozuschopná. Jak se ví, provozuschopná není v celé délce a pokud
SŽDC se o trať není schopno postarat, nechť jej převede do soukromých rukou.   Ale to už je zas otázka, kterou raději starostové neotvírají. Na to jsou všichni diskutující jednoho názoru, na tu máme prozatím státního správce a toho musíme přinutit konat.

První počin SLD-Teplicko

První počin SLD-Teplicko
Že se tomu tak děje budiž první počinek přímo „odchycení“ Veřejné vyhlášky ÚPDI (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře), která zahajuje správní řízení v záměru Správy železnice zavést dlouhodobou výluku na nepoužívaných tratích, tak aby nemusely tyto tratě být pravidelně udržovány a jak Zákon o drahách nařizuje. S tímto nelze než neshoulasit, proto jsme zprostředkovali vydání nesouhlasných stanovisek některých Obcí podél trati 132 – Kozí dráhy, konkrétně podaly stanoviska Novosedlice a Telnice. Podél trato 097 to byla Obec Velemín.

Další přípravy
Dalším krokem bude dotaz na Ministerstvo dopravy, v jaké fázi je přípravná dokumentace opravy trati 097 ve Středohoří v blízkosti Radejčína, kde trať se sesunula ve stejnou dobu a ve stejném místě, kde prochází i D8, jejíž stavba už je dokončena oproti úseku železniční trati. Mimochodem i tento úsek se objevil v záměru zvést zde dlouhodobou výluku ze strany SŽDC.

Zhodnocení promítání Záhada lokálek na moldavském nádraží

Nabízíme vám souhrn poznatků, které přineslo promítání filmu Záhada lokálek na Moldavském nádraží a na něj navazující diskuse.

Film pojednává o zanedbaných železničních tratích, které jsou předmětem často zavádějících tvrzení o jejich nerentabilitě či neperspektivnosti. Nabízí alternativu k běžné mediální prezentaci regionálních tratí a přesvědčivě ukazuje, že argumenty PRO obnovení či udržení provozu převažují. Vidí to veřejnost a odborníci jinak? To bylo předmětem diskuze po promítání.

Početná účast na opuštěném nádraží v pohraničí byla důkazem, že téma je velmi živé, a rozhodně není lidem lhostejné. Neochota kraje objednat dopravu, protože SŽDC odmítá udržovat nerentabilní tratě je prezentována v médiích dlouhodobě, proto je třeba tento směr názorově vyvážit.

Diskuze se účastnil představitel Zubrnické dráhy a současně i náměstek ředitele OŘ SŽDC Ústí nad Labem Martin Kašpar, který přiblížil problémy s udržením provozuschopnosti drah i z druhé strany, tj. z pohledu jak provozovatele muzejní železnice, tak i pracovníka se zkušeností s údržbou běžné železniční sítě. 

Názorem na možnosti rozvoje regionální železnice pomocí moderních technologií přispěl do diskuze odborník z Ústavu dopravní telematiky DF ČVUT Martin Leso. Řeč byla mimo jiné o možnostech nasazení lehkých kolejových  vozidel a moderního zabezpečovacího zařízení, které je méně náročné než dosud používané systémy a zajišťují efektivní zabezpečení při modernizaci provozu na regionálních tratích.

Mnoho diváků mělo dotazy typu „kdy bude…, proč není…“. Obavy ze současného úpadku regionální železnice byly znatelné u většiny účastníků diskuze, proto byl k dispozici kontaktní list pro účast ve Spolku lokálních drah – Teplicko. Společným zájmem SLD – Teplicko je udržení provozu na stávajících železničních tratích a pro opravu a obnovení provozu na tratích, kde byla doprava v minulosti zastavena.

Spolek je připraven přinášet i konkrétní věcné návrhy a doporučení pro budoucí rozvoj železnice v regionu. Předmětem zájmu je aktuálně Kozí dráha /Děčín – Oldřichov/, dále uzavřená 097 v Českém středohoří, ale i okolní trať Moldavská, Vejprtská nebo Doupovská.

SLD-Teplicko bude v nejbližší době zaregistrován a veřejnosti i médiím se představí na adrese www.spoleklokalnichdrah.cz. Zde se bude prezentovat práce aktivních členů i příznivců. Rádi bychom oslovili zástupce samospráv obcí, sdružení mikroregionů i veřejně aktivní osobnosti: formou osobní návštěvy, nebo prezentací našich námětů např. na zastupitelstvu, radě, nebo v odborných komisích.

Na spolupráci se těší přípravný výbor Spolku lokálnich drah Michal Cuc, Adam Souček, Andy Primusová, Tomáš Tužín