Zahájení provozu na opravené trati mezi Dubím a Moldavou v Krušných horách

K obnovení provozu Moldavské dráhy došlo dne 6. listopadu 2018. Opět se tak nabízí cestujícím možnost komfortního cestování do hor, spojená s možným využitím služeb na historickém Moldavském nádraží. Vzhledem k havarijnímu stavu a změně majitele objektu má bohužel nyní budova uzavřený vestibul pro cestující.

Oprava sesuvu na úseku mezi tunely Mikulovským a Novoměstským znamenala pro trať zastavení veškerého provozu na dobu půl druhého roku. Nestabilní svah byl zajištěn upevněním ocelových sítí s kotevními tyčemi délek 6m, dále došlo k opravě železničního svršku, odvodnění, a provedena byla sanace skal v okolí dráhy. Ústecký kraj nově objednal u dopravce ČD i přímý osobní vlak z krajského města až na Moldavu. Pro turisty se tak nabízí možnost využití čtyř párů vlaků o víkendech  z Mostu a jednoho páru z Ústí přes Teplice. Některé vlaky budou jezdit po dobu sezóny i denně. Obnova trati i rozšířená objednávka vlaků jsou tak příslibem zachování a budoucího rozvoje této nádherné tratě.

Opětovné zprovoznění dráhy Spolek oslavil výrobou vlastních palačinek přímo na Moldavském nádraží. Ty byly nabídnuty všem cestujícím ranních vlaků, čímž bylo symbolicky navázáno na dřívější slávu železniční dopravy, která nabízela možnost občerstvení na většině železničních stanic. Zvlášť v turisticky atraktivním prostředí Krušných hor je poskytování služeb cestujícím a současně možnost úkrytu před nepříznivými povětrnostními podmínkami velmi aktuálním tématem i v současnosti. Takové služby můžou ještě více zatraktivnit použití železnice pro cestující, a současně mohou pomoci k rozvoji místních živnostníků a podnikatelů.

Dne 17. listopadu uspořádal Spolek lokálních drah debatu studentů Gymnázia Teplice a Gymnázia Most o vzniku Československa. Den poté, 18. Listopadu 2018, byla Moldavská trať otevřena oficiálně. Obec Moldava připravila v rámci Moldavského půlmaratonu na místní poměry přímo velkolepou akci za účasti  nostalgicky vzpomínajících sklářů, divadla, zástupců obce, Českojiřetínského spolku i pořadatele půlmaratonu. Všichni jmenovaní připravili atraktivní program jak pro děti, tak i pro dospělé, včetně ukázek zdobení skla nebo návštěvy sklepů místního nádraží. Návštěvníci, kteří přijeli na akci vlakem, si mohli zažít jejich obsazení do posledního místa už při jejich odjezdu ze stanic v údolí pod Krušnými horami. To plně potvrzuje značný zájem o železniční dopravu v regionu a smysluplnost investic do jejího rozvoje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *