Jednání starostů podél Kozí dráhy

Dne 22.února se uskutečnilo jednání starostů podél Kozí dráhy Děčín-Odlřichov u Duchcova.
Jednání se uskutečnilo na podnět senátora Doubravy se kterým Spolek lokálních drah a odborná veřejnost (zástupci dopravců, akademiků)
již předem diskutovala ohledně možností zrporovoznění na Kozí dráze, která se jeví jako ideální pro efektivní provoz osobní a možná i nákladní dopravy. Zástupce akademiků Doc. Martin Leso představuje
kapacitu v oboru zabezpečovacícho zařízení na železnici a představil, že by byla možná i realizace nejmodernějších zabezpečvacích prvků v součinnosti s lehkými nejnovějšími železničními vozidly, které by pro trať znamenali podobný vývoj jako u autonomních siličních vozidel.

Příklad moderních zabezpečovacích zařízení vhodných pro lokálky

Vždyť na železnici je realizace autonomie dopravních prostředků o mnoho jednodušší než na silnici.

Starostové z obcí diskutovali nejen pravděpodobnost realizace projektu, ale zejména význam trati z hlediska dopravní obslužnosti a turistického potenciálu. Schůzka potvrdila memorandum schváleného všemi Obcemi v roce 2009 o nutnosti znovu oteření trati pro dopravní obsluhu. Některé Obce však zdůraznili, že názor nemusí být jednotný v rámci všech zastupitelstev,
tato obava je zjevná zejména u města Děčín, kde starostka výslovně vyjádřila, že prospěch projektu nebude prosazovat. Dle spolku se jedná o možný koflikt se zájmy o zřízení cyklostezky nebo dálničního přivaděče k městu Děčín.

Existující smlouva mezi SŽDC a SFDI potvrzuje, že se o Kozí dráhu má SŽDC starat

V rámci schůzky se potvrdilo správné rozhodnutí oslovit Obce k vyjádření nesouhlasu záměru ÚPDI (Úřad pro poskytování dopravní infrastruktury) k uvržení trati do dlouhodobé výluky, která by znamenal zrušení
povinnosti napalňování smlouvy, která SŽDC (Správce železniční a dopravní cesty) povinnuje se o Kozí dráhu do dnes starat, tak aby byla provozuschopná. Jak se ví, provozuschopná není v celé délce a pokud
SŽDC se o trať není schopno postarat, nechť jej převede do soukromých rukou.   Ale to už je zas otázka, kterou raději starostové neotvírají. Na to jsou všichni diskutující jednoho názoru, na tu máme prozatím státního správce a toho musíme přinutit konat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *